Interculturele communicatie in de NT2-les

Interculturele communicatie in de NT2-les is een praktisch boek dat ik voor Vlaamse en Nederlandse docenten heb geschreven. Hierin wordt recent onderzoek over culturele waarden en interculturele communicatie toegespitst op de NT2-context. Interculturele communicatie in de NT2-les is in mei 2018 verschenen bij Uitgeverij Coutinho (in Vlaanderen verkrijgbaar via Uitgeverij EPO).

Zowel NT2-docenten als NT2-cursisten hebben interculturele competentie (ook wel diversiteitscompetentie) nodig om te kunnen samenwerken. Met interculturele competentie bedoelen we de kennis, vaardigheden en houding die je nodig hebt om te functioneren in een cultureel diverse omgeving. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig om je bewust te worden van de rol die je eigen culturele programmering speelt. Wat voor jou vanzelfsprekend is, hoeft dat niet te zijn voor je cursisten. Wanneer diepgewortelde normen en waarden niet worden nageleefd door anderen, komt een negatieve waardering soms bijna automatisch. Je kunt echter leren om je automatische interpretaties wat uit te stellen, zodat je vanuit verwondering op onderzoek kunt gaan. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat valt hier te leren?

Ten tweede bereidt de NT2-les je cursisten voor op samenleven in diversiteit. Hiervoor is het nodig dat ook cursisten samen met hun docent interculturele competentie ontwikkelen. Er kunnen in de NT2-les allerlei misverstanden of botsingen ontstaan in de communicatie tussen docent en cursisten en cursisten onderling, – en niet alleen door de taalbarrière. Welke culturele waarden kunnen hier een rol spelen? Hoe kunnen cursisten en docent een gemeenschappelijke basis ontwikkelen voor gelijkwaardige samenwerking? Hierover gaat het zevende hoofdstuk van het boek, dat aandacht besteedt aan omgaan gevoelige kwesties in de NT2-les. Dit hoofdstuk is geschreven in nauwe samenwerking met dr. Hester Radstake, die gespecialiseerd is in dit onderwerp in het voortgezet en hoger onderwijs.

Ten derde zit cultuur ook verweven in de taal die je onderwijst. Communiceren in de dagelijkse praktijk, betekent dat je kennis nodig hebt van die subtiele, culturele aspecten en ze adequaat kunt inzetten. Cursisten hebben er dan ook veel aan als ze in de NT2-les kunnen oefenen met echte gesprekken, waarbij zij bijvoorbeeld ook feedback krijgen op hun intonatie en non-verbale communicatie. Hoe kan je dat vormgeven in je NT2-onderwijs?

9789046906262_3d

Recensies

  • In Remediaal 6 (jaargang 18 ,december 2018), vaktijdschrift voor Educational Needs in V.O. en B.V.E., verscheen een recensie van Arjan Krijgsman, die hier te lezen is
  • Lees hier een recensie van het boek van NT2 Online
  • Abonnees van Les kunnen hier een recensie lezen van Katja Verbruggen.