Projecten (tot mei 2019)

Mei 2019: in dienst als opleider en docent bij VU-NT2

2018 – heden: assessor EVC-procedure VU-NT2.

2018 – heden: trainer interculturele competentie / diversiteitscompetentie

2017 – heden: auteur NT2-onderwijs voor Uitgeverij Coutinho

2016 – heden: docentenopleider Alfabetisering NT2

2016 – heden: coach voor NT2-docenten 

2010 – heden: docent NT2 en interculturele communicatie op de werkvloer

2003 – heden: docent Nederlands op de Werkvloer & (Alfabetisering)NT2 

Afgeronde projecten:

2017 – 2018: kwaliteitsinspecteur ITTA UvA

2016 – 2018: adviseur en begeleider NT2-docenten in opleiding. Zij-instromers in het NT2-onderwijs die bij NLtraining/ NLeducatie werken, konden van 2016 tot en met 2018 een verkorte, in-company opleiding volgen tot competent NT2-docent van VU-NT2. Zij sloten hun traject af met de EVC-procedure van de BVNT2. Ze deden leservaring op, kregen onderwijs, maakten zelfstandig een portfolio en legden vervolgens het assessment af om aan te tonen dat zij alle competenties beheersen. In opdracht van de NLacademie, de opleidingsafdeling van NLtraining en NLeducatie, heb ik deze docenten bij hun professionaliseringsproces begeleid. Zij kregen vakinhoudelijke feedback op het beheersen van de docentcompetenties.

2015: adviseur en trainer bij ITTA UvA

2010 – 2014: adviseur, examinator en ANT2-docent voor de Pilot Alfabetisering bij Stichting Impuls

2011-2014: ontwikkelaar en docent werkgericht NT2 bij De Talentenbox van Stichting Impuls

website talentenbox 2013

2010: docent Nederlands op de Werkvloer bij de Stadsreiniging Amsterdam 

stadsreiniging

2010: docent Staatsexamen NT2 

Klik hier voor een interview in het Spaans voor Spaanstalige NT2-cursisten over het Staatsexamen NT2.